top of page

  מחנה אימון בפסח   לבנות שחייה אומנותית

29-30 למרץ

  בעקבות ההצלחה הגדולה במחנה הקודם,

  אנו שמחים להזמין אתכם שוב למחנה בן              יומיים בגבעת וושינגטון.               מוזמנות בנות מכל הארץ אשר מתאמנות                  בשחייה אומנותית.

 

 

 

bottom of page